Mitä?

Yrityskehittämö Bastun® tarkoituksena on edistää kiertotaloutta sekä rakentaa Turun alueelle 6. aallon yritystoimintaa. Rekrytoimme toimintaan mukaan tarmokkaita asioiden edistäjiä, jotka haluavat kehittää paitsi omaa bisnestä myös alueen elinvoimaisuutta. Tässä hankkeessa ei tutkita eikä kouluteta, vaan kokeillaan ja tehdään. Kustannus on käyttämäsi aika ja toisaalta vaihtoehtokustannus loistavat ideat joista jäät paitsi, jos et ole mukana.

Resurssiniukkuus on 6. aallon keskeinen ajuri, joka pakottaa meidät ajattelemaan totuttuina pidettyjä asioita kokonaan uudella tavalla. Bastu toimii hankkeen työkaluna, alustana ja verkostona.

”Matkaoppaana” ja asiantuntijana meillä toimii prof. Markku Wilenius, joka on työskennellyt pitkään ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen aitiopaikoilla sekä akateemisessa maailmassa että yrityksissä.

Hanke on käynnistynyt loppukesästä 2015 Turun seudun yrittäjien aloitteesta. Bastua rahoitti 2015–2017 välisenä aikana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra sekä Turun kaupunki.

> Seuraa Bastua mediassa

   @BastuTurku  #bastuturku #ratkaisufoorumi