Miksi?

Turun seudun kilpailukyvyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää kyetä kasvattamaan liiketoimintaa aloilla, joiden markkinat maailmanlaajuisesti ovat kasvussa. Materiaalien ja energian älykäs käyttö on näistä uusista liiketoiminta-alueista tärkein. Fokuksessa on Varsinais-Suomen alueen osaaminen, jota vahvistetaan sopivien yhteistyökumppaneiden panoksella. Osoitetaan porukalla vääräksi väite, että Varsinais-Suomi olisi pudonnut Helsingin, Tampereen tai Oulun seutujen kelkasta!

Yrittäjien ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yrityskehittämö sai alkunsa Turun alueen yrittäjien yhteydenotosta liittyen tavoitteeseen kehittää uudenlaista yritystoimintaa. Hankkeen tavoitteena on hakea ennakointitietoa ja ryhmän osaamista hyödyntäen uusia tapoja kestävään resurssiviisaaseen arvonluontiin. Aineettoman ja digitaalisen arvonluonnin sekä materiaalisen arvonluonnin yhdistelmien avulla on mahdollista tuottaa kokonaan uusia merkittäviä innovaatioita.

 

”Olen lähtenyt mukaan Bastu-verkostoon ymmärtääkseni 6. aallon talouden mahdollisuuksia ja koska saan siellä muiden toimialojen liiketoimintakonsepteista ideoita oman liiketoiminnan kehittämiseen. Jatkuva oman ”laatikon” ulkopuolelta ajatteleminen on elinehto markkinoilla menestymiseen.”
Heikki Heinonen, Chairman of the Board, Wiima Logistics

”Bastussa yhdistyy moniammatillisuus, joka tuottaa kaivattua vuoropuhelua eri sektorien välille. Ymmärtäminen, ideointi, testaus ja kehittäminen ovat elinehtoja, jotta Turun alue kehittyy ja luo oman mahdollisuutensa selviytyä globaalisti. Koen, että Bastun kaltaisille mahdollistajille on nyt tarvetta.”
Annaliisa Salmelin, palvelumuotoilija, yrittäjä, A45 – Aneljäviis

”Bastu on ollut minulle startup-yrittäjänä tärkeä viitekehys ja suunnan näyttäjä matkalla kohti omaa kuudennen aallon yritystoimintaamme.”
Olli Aaltonen, yrittäjä, eRent Oy