HNRY-ratkaisufoorumit

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on mukana 6Aika-hanke HNRYssä toteuttamalla #ratkaisufoorumeita, joissa konseptoidaan ja pilotoidaan käytännön ratkaisuja monistettavaksi hiilineutraaleille ja resurssiviisaille yritysalueille. 

#Ratkaisufoorumien teemat yhdistävät sekä hankkeen osatoteuttajia että sen sidosryhmiä. Liikenteen ja logistiikan hiilineutraalit ja resurssiviisaat ratkaisut ovat jokaiselle yritysalueelle tärkeä teema. 5G ja älykkäät tietoverkot mahdollistavat tiedon käyttöön ja siirtoon liittyviä ratkaisuja, jotka ovat edellytyksenä resurssien tehokkaammalle käytölle. Vihreä yritysrahoitus käsittelee resurssiviisauden edistämiseen tarvittavia rahoitusratkaisuja. 

Jokainen ratkaisufoorumi koostuu kolmesta työpajasta, joiden edistymistä kuvataan alla. 

Liikenteen ja logistiikan hiilineutraalit ja resurssiviisaat ratkaisut 

Ensimmäinen liikenteen ja logistiikan työpaja pidettiin Helsingissä 14.11.2019. Asiantuntijapuheenvuoroja käyttivät Jari Viinanen Helsingin kaupungilta, Erika Kallionpää Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernestä ja Kimmo Hyttinen PostNord Oystä. Asiantuntijapuheenvuoroissa käsiteltiin liikenteen ja logistiikan resurssiviisauden nykytilaa sekä tulevaisuuden toimenpiteitä ja mahdollisuuksia sen parantamiseksi. 

Työpajaosuudessa keskiöön nostettiin yritysalueen ominaispiirre, jossa maantieteellisesti toisiaan lähellä toimii useita, monesti eri aloja edustavia yrityksiä. Tehtävänä oli pohtia, miten yritysalueella sijaitsevat yritykset voivat yhteistyössä luoda hiilineutraaleja ja resurssiviisaita käytäntöjä omiin liikenne ja logistiikkaratkaisuihinsa sen sijaan, että jokainen toteuttaa omia itsenäisiä ratkaisujaan. Tämän ensimmäisen työpajan tarkoituksena oli nostaa esiin ideoita. Työpajassa tuotettuja ideoita olivat mm. yhteinen logistiikka, lähijakeluasemat, jätelogistiikka, työkoneiden yhteiskäyttö, yhteiset palvelut työntekijöille mm. kaupat ja lastenhoito, yhteiset varastointitilat ja toiminnot. 

Toinen liikenteen ja logistiikan ratkaisufoorumi järjestettiin virtuaalisena Zoomin välityksellä 25.8.2020. Teema keskittyi työkoneiden tulevaisuuden kehitykseen ja käyttötapoihin. Ratkaisufoorumin isäntänä toimi Helsingin kaupunki. Asiantuntijapuheenvuorot aloitti Juha Ala-Hiiro Teknisen kaupan liitosta kertomalla työkoneiden tulevaisuuden näkymistä ja Green Dealista. Juhani Laurikko VTTltä avasi näkymiä biopolttoaineiden kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Jarno Ratia AGCO Powerilta kertoi puheenvuorossaan työkoneiden moottoriteknologian kehityksestä. Ratkaisufoorumissa kuultiin myös kaksi yritysesittelyä, joissa Pasi Porramo Adesta kertoi simulaatiokoulutuksesta resurssiviisauden edistänä ja Ville Eskelinen Hevtekistä kertoi työkoneiden sähköistämisestä. Tallenne tapahtumasta.

Kehitettäviä ideoita pilotoidaan työpajan jälkeen hankkeen sidosryhmiin kuuluvissa yrityksissä. Pilotointi toteutetaan yrityksen sisäisenä työpajana, jossa yritys pohtii omien sidosryhmiensä kanssa, miten kyseinen jatkokehitetty idea olisi toteutettavissa heidän toimintaympäristössään ja miten se voisi toimia. 

Viimeinen liikenteen ja logistiikan ratkaisufoorumi toteutetaan talven 2020 ja 2021 aikana ja siellä esitellään jatkokehityksen sekä pilotointien tuotoksia. 

5G ja älykkäät tietoverkot hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden edistäjänä 

Ensimmäinen 5G ja älykkäiden ratkaisujen työpaja pidettiin Turussa 28.11.2019. Asiantuntijapuheenvuoroja käyttivät Rami Savila Turun kaupungilta, Jarkko Paavola Turun Ammattikorkeakoulusta, Jussi Numminen Wirepas Oystä ja Ainokaisa Saarinen Telia Companylta. Asiantuntijapuheenvuoroissa käsiteltiin 5G ja IOT sekä suuren skaalan sensoriverkkojen kehitystä ja mahdollisuuksia tuottaa ratkaisuja edistämään resurssiviisautta, sekä 5G:n avaamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yritysvastuuta. 

Työpajaosuudessa keskiöön nostettiin yritysalueen ominaispiirre, jossa maantieteellisesti toisiaan lähellä toimii useita, monesti eri aloja edustavia yrityksiä. Tehtävänä oli pohtia, miten yritysalueella sijaitsevat yritykset voivat yhteistyössä löytää rajapintoja, joilla tiedon tuottamiseen, käyttöön, jakamiseen ja siirtoon liittyvät ratkaisut voisivat edistää yritysalueen hiilineutraalia ja resurssiviisasta toimintaa. Tämän ensimmäisen työpajan tarkoituksena oli nostaa esiin ideoita. Työpajassa tuotettuja ideoita olivat mm. älykäs laitteiden ohjaaminen, työn- ja etätyön tuottavuus, hävikin pienentäminen, liikennevirtojen tasainen käyttö, palveluidentarpeen ja tuoton optimointi, autonominen liikenne, jätekierto, jäljitettävyys, olosuhteiden mittaus dronejen avulla. 

Toinen 5G ja älykkäiden ratkaisujen ratkaisufoorumi pidettiin 24.11. 2020 Zoomin välityksellä teemalla “Virtuaalinen yritysalue”. Tarkastelimme ratkaisufoorumissa virtuaalista yritysaluetta fyysisen yritysalueen osana ja ”kerroksena” joka mahdollistaa ja edistää ratkaisuja, joilla alueen yritykset pystyvät yhteistyössä parantamaan alueen hiilineutraalisuutta ja resurssiviisautta. Pilottialueena toimii VTTn Bioruukki.

Asiantuntijapuheenvuoroina kuulimme Hannu Rokkaaa 5Feet Networks Oystä, joka kertoi Langattomuuden myyteistä ja mahdollisuuksista (5G, LPWAN, Nanowat). Olli Laine, Vincit Oyj kertoi alustaratkaisuista kestävän yritysalueen perustana. Sakari Ermala, Verte Oy esitteli virtuaalisen ja fyysisen yritysalueen kestävää kokonaisuutta Eco 3 yritysalueen näkökulmasta.

Ratkaisufoorumissa Mikä Härkönen esitteli VTT Bioruukkia – Keskustelua käytiin siitä, miten virtuaalinen yritysalue voi rakentua, millainen on sen rooli fyysisesen yritysalueen yhteydessä, millaisia ratkaisuja se voi sisältää ja miten se voi edistää yritysalueen hiilineutraalisuutta ja resurssiviisautta? Tallenne tapahtumasta.

Kehitettäviä ideoita pilotoidaan työpajan jälkeen hankkeen sidosryhmiin kuuluvissa yrityksissä. Pilotointi toteutetaan VTT Bioruukin sisäisenä työpajana, jossa yritys pohtii omien sidosryhmiensä kanssa, miten kyseinen jatkokehitetty idea olisi toteutettavissa heidän toimintaympäristössään ja miten se voisi toimia. 

Viimeinen 5G ja älykkäiden tietoverkkojen ratkaisufoorumi toteutetaan alkuvuodesta 2021 ja siellä esitellään jatkokehityksen sekä pilotointien tuotoksia. 

Vihreä yritysrahoitus hiilineutraalien ja resurssiviisaiden ratkaisujen mahdollistajana 

Ensimmäinen Vihreän yritysrahoituksen työpaja pidettiin Turussa 14.1.2020 ja se keskittyi vastuulliseen sijoittamiseen sekä vaikuttavuussijoittamiseen. Asiantuntijapuheenvuoroja käyttivät Niina Ruuska Turun kaupungilta, Anna Varpula SP-rahastoyhtiöstä sekä Mika Kukkurainen pääomasijoitusyhtiö NordicFoodTech VCilta. Asiantuntijapuheenvuoroissa käsiteltiin vastuullista sijoittamista, jonka mukaisesti ei sijoiteta toimintoihin, jotka ovat haitallisia ympäristölle ja yhteiskunnalle. Vaikuttavuussijoittamisessa puolestaan sijoitetaan vain kohteisiin, jotka ovat osa ratkaisua. 

Työpajaosuudessa keskiöön nostettiin yritysalueen ominaispiirre, jossa maantieteellisesti toisiaan lähellä toimii useita, monesti eri aloja edustavia yrityksiä. Tehtävänä oli pohtia, miten yritysalueella sijaitsevat yritykset voivat yhteistyössä löytää toimintamalleja, joilla olisi sellaista vaikuttavuutta, että se ratkaisisi yritysten toiminnan ympäristövaikutukseen liittyviä ongelmia ja joka olisi kiinnostava myös vaikuttavuussijoittamisen näkökulmasta. Työpajassa tuotettuja ideoita olivat mm. kaikkien toimijoiden sivuvirtojen hyödyntäminen alueellisessa kierrossa, kestävän kehityksen budjetointi ja vertailu, ekologisten resurssien jako ja seuranta, energiaratkaisujen lainaus ja yhteishankinnat, resurssipooli osaamisen ja osaajien suhteen, yhteishankinnat ja investoinnit, kestävän liikkumisen yhteiset ratkaisut sekä yritykseltä alueelle – alueelta kaupungille – ajattelumalli. 

Toinen Vihreän yritysrahoituksen ratkaisufoorumi järjestettiin virtuaalisesti 7.5 2020. Teemana käsiteltiin innovatiivisia julkisia hankintoja ja tutkittiin sekä julkisen sektorin roolia hankkijana että yksityisen sektorin roolia resurssiviisaiden ja hiilineutraalien ratkaisujen toteuttajana sekä näiden yhdistettyä vaikuttavuutta. Ratkaisufoorumin isäntänä toimi Espoon kaupunki. Asiantuntijaesityksissä Piia Moilanen Business Finlandilta esitteli Innovatiivisten julkisten hankintojen kumppanuusmallia ja Veera Vihula Espoon kaupungilta kertoi kaupungin toteuttamasta “Kaupunki palveluna” kokonaisuudesta. Ratkaisufoorumin työpajaosiossa keskusteltiin teemasta ” yritysalue palveluna”. Tallenne tapahtumasta.

Ensimmäisten kahden ratkaisufoorumin ideoita pilotoidaan altistamalla ne sijoittajien arvioinnille, jonka kautta saadaan ideoille kriteerejä, joiden kautta niitä voi yritysten toiminnassa lähteä kehittämään. 

Viimeinen Vihreän yritysrahoituksen ratkaisufoorumi toteutetaan loppuvuodesta 2020 ja siellä esitellään jatkokehityksen sekä pilotointien tuotoksia.