Verkostossa tapahtuu

Kutsu: Turun kaupungin Ilmastokahvit perjantaina 21.5. klo 9–10!

Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan Turun alueella sijaitsevien yritysten ja Turun kaupungin ilmastoyhteistyöstä perjantaina 21.5. järjestettäville Ilmastokahveille. Tilaisuudessa kuullaan Samuli Pasasen puheenvuoro Turun Kirkkopuiston kesäterassilla toteutetusta ilmastoteosta sekä esitellään kaupungin ilmastotyötä ja Ilmastojoukkuetta. Tapahtuma pidetään Teamsissa, ja se on suunnattu erityisesti Turun alueen yrityksille.

Ilmoittaudu tapahtumaan ilmoittautumislomakkeen kautta. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille päivää ennen tapahtumaa, joten ilmoittauduthan viimeistään 19.5.

Kutsua tapahtumaan saa jakaa eteenpäin.

Ohjelma

9.00–9.30       Katsaus kaupungin ja yritysten ilmastoyhteistyöhön – Risto Veivo, Turun kaupungin ilmastojohtaja

9.30–9.40       Yritysten ilmastojoukkueen esittely – Lotte Suveri, Turun kaupunki

9.40–10.00     Ilmastoystävällistä logistiikkaa Kirkkopuiston kesäterassille– Samuli Pasanen, Turku Food & Wine Fest Oy

10.00–10.15   Keskustelua ja loppusanat

Aurinkoista kevättä, nähdään Ilmastokahveilla!

Ystävällisin terveisin

Turun kaupungin ilmastotiimi


Turun yliopisto avaa Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnon haun tänään kansallisena Tulevaisuuspäivänä 5.3.2021

Turun yliopisto etsii käänteentekeviä ja kestävyyttä edistäviä tulevaisuusratkaisuja 30 000 euron Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnolla. Palkinnon saajaksi haetaan tutkimukseen perustuvaa visionääristä, tieteenalojen rajoja rikkovaa ja yhteiskunnan eri sektoreita ylittävää ratkaisua, joka tukee kestävämmän globaalin tulevaisuuden rakentamista.  

Palkinnon hakuaika on 5.3.‒26.4.2021. Kilpailuun osallistuvia ratkaisuja arvioidaan neljällä pääkriteerillä:

 • kestävä kehitys
 • visionäärisyys
 • yliopisto-yritysyhteistyö
 • tieteenalojen ja yhteiskunnan sektorien rajat ylittävä lähestymistapa

Kilpailu on avoin pohjoismaisille tulevaisuudentutkijoille ja eri tieteenaloja yhdisteleville toimijoille, joilla on tulevaisuusorientoitunut lähestymistapa. Kilpailussa haetaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen tai jotka jollain muulla tavalla ovat tiiviissä yhteydessä akateemiseen maailmaan. Esitetyn ratkaisun tulee olla vaiheessa, jossa sitä on jo kehitetty, siitä on luotu prototyyppi, sitä on testattu tai se on patentoitu, tai ratkaisun innovaatiopotentiaali on muuten todistettu. Kilpailuun ei oteta mukaan ideavaiheessa olevia ratkaisuja.  

Palkinnon saajan valitsee palkintoraati, johon kuuluvat: Mika Hannula (vararehtori, Turun yliopisto), Riikka Heikinheimo (johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Ulla Hytti (professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu), Sofi Kurki (erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) sekä Niko Kyynäräinen (toimitusjohtaja, Turku Science Park Oy). Raadin puheenjohtajana toimii Juha Kaskinen ja sihteerinä Riikka Saarimaa.  

Kilpailun hakuilmoitus on julkaistu osoitteessa www.utu.fi/futures-award.  

Lisätietoja: 
Riikka Saarimaa, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto,  riikka.saarimaa@utu.fi, Puh. 050 304 2772

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on vuonna 1992 perustettu pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin erikoistunut akateeminen tutkimuslaitos. Tulevaisuudentutkimus on poikkitieteellinen ala, joka tarkastelee eri aiheita laajalti, ja joka tuo yhteen perinteisempien tieteenalojen lähestymistavat ja tutkimustulokset. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen filosofian kulmakiviä on edistää yhteiskunnallista transformaatiota kohti ekologisesti tasapainoista, taloudellisesti kestävää, sosiaalisesti ja kulttuurisesti tasa-arvoista tulevaisuutta.    

Palkinto kunnioittaa professori Pentti Malaskan (1934‒2012) elämäntyötä tulevaisuudentutkimuksen alalla. Pentti Malaska oli Turun kauppakorkeakoulun talousmatematiikan ja tilastotieteen professori, joka perusti Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuonna 1992. Malaska oli radikaali ja visionäärinen ajattelija, jonka tutkimuskohteet ylittivät eri tieteenalojen väliset rajat laajasti matematiikasta ja sähkötekniikasta filosofiaan, ekologiaan ja strategiseen johtamiseen. Malaskan elämäntyö ylitti myös rajat akateemisen maailman, liike-elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välillä. 


Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avaa yrityksille kaksi avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään kiertotalouskeskusten arvoketjujen ja toiminnan vähähiilisyyttä.

Parhaille ideoille myönnetään â 10 000 euroa (alv. 0 %) tukea kokeilun toteuttamiseen.

Kokeilupalveluhankinnat toteutetaan osana 6Aika: ILPO-Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanketta. Kokeilujen tulokset julkaistaan ja dokumentoidaan soveltuvin osin osana hankkeen viestintää.

Ottakaa osaa kilpailuun 22.2.2021 mennessä tai jakakaa verkostoissane!

Tarkemmat tiedot hankinnoista löytyvät alla olevasta linkistä:

https://circhubs.fi/hae-mukaan-turun-vahahiilisyytta-edistaviin-kokeilupalveluhankintoihin-22-2-mennessa-parhaita-ideoita-tuetaan-10-000-eurolla/


Tervetuloa HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet Virtuaalisen yritysalueen ratkaisufoorumiin tiistaina 24.11.2020 klo 15 – 17.

Tarkastelemme ratkaisufoorumissa virtuaalista yritysaluetta fyysisen yritysalueen osana ja ”kerroksena” joka mahdollistaa ja edistää ratkaisuja, joilla alueen yritykset pystyvät yhteistyössä parantamaan alueen hiilineutraalisuutta ja resurssiviisautta. Pilottialueena toimii VTTn Bioruukki.

Ohjelma:

15:00 Tervetuloa – VTT

15.10 Hannu Rokka, 5Feet Networks Oy – Langattomuuden myytit ja mahdollisuudet (5G, LPWAN, Nanowat)

15.30 Olli Laine, Vincit Oyj – Alustaratkaisut kestävän yritysalueen perustana

15.50 Sakari Ermala, Verte Oy – Virtuaalisen ja fyysisen yritysalueen kestävä kokonaisuus

16.10 Ratkaisufoorumi: Case Bioruukki – miten virtuaalinen yritysalue voi rakentua, millaisia ratkaisuja se voi sisältää ja edistää yritysalueen hiilineutraalisuutta ja resurssiviisautta?

16.45 Keskustelu ja loppusanat

Ilmoittaudu tästä mukaan

Lähetämme Zoom- osallistumislinkin ja -ohjeet tapahtumaa edeltävänä päivän sähköpostitse.

Lisätiedot tapahtumasta Essi Silvonen essi.silvonen@utu.fi


Tervetuloa ”Auto- ja pyöräpysäköinnin uusia palveluja yhteistyöllä” -infowebinaariin tiistaina 21.4. klo 9-11

Voit tutustua ohjelmaan ja ilmoittautua mukaan tästä linkistä:https://www.lyyti.fi/reg/pysakointipalvelut

Huom! Uusien pysäköintipalvelujen kehittäminen alkaa keväällä 2020 työpajoissa, joihin voi ilmaista kiinnostuksensa ilmoittautumislomakkeella. Yhteystiedot kannattaa jättää, vaikka et pääsisi webinaariin – tallenne ja tietoa työn etenemisestä lähetetään kaikille kiinnostuneille.

 Webinaari on tarkoitettu erityisesti seuraaville toimijoille:

 • Yritykset, jotka tarjoavat auto- ja pyöräpysäköintiin liittyviä palveluja (pysäköintioperaattorit, vertaisvuokrauspalvelut, ohjelmistotalot, sovelluskehittäjät, pyörätelineiden toimittajat, navigointipalvelut, kimppakyytipalvelut jne.)
 • Asuin- ja liiketilojen omistajat Turun alueella (asuntoyhtiöt, kiinteistöyhtiöt, rakennusyhtiöt, oppilaitokset, seurakunnat, hotellit, ravintolat, kuntosalit jne.)
 • Turun alueella vaikuttavat etujärjestöt (autoiluun ja ammattiliikenteeseen liittyvät yhdistykset, yrittäjäyhdistykset, pyöräily-yhdistykset, asukasyhdistykset jne.)

Webinaari on osa Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen yhteiskiertuetta ja sen järjestävät Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa luodaan edellytyksiä uusille yritysten tuottamille pysäköintipalveluille avaamalla dataa, jakamalla tietoa kehittämistarpeista ja tuomalla toimijoita yhteen sekä tekemällä kokeilupalveluhankintoja ja markkinoimalla uusia pysäköintipalveluja kaupunkilaisille.


CFP Certified Foresight Professional ohjelma käynnistyy joulukuussa 2019

“Varmista organisaatiosi menestys tulevaisuudessa! Kehitä ennakointitaitojasi oppimalla tulevaisuudentutkijoiden metodeja ja vie ennakointi osaksi organisaatiosi arkea rakentamalla dynaaminen ennakointijärjestelmä, eli luomalla suunnitelma oman organisaation ennakointikäytänteiden kehittämiseksi.”

Lue lisää ja hae mukaan: https://sites.utu.fi/exe/ohjelmat/ennakoinnin-ammattilaiseksi/


Tervetuloa liikkumisen ja kestävän kasvun edistämistä tutkivan STYLE-hankkeen työpajaan:

RATKAISUJA LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN KOMPASTUSKIVIIN

Tiistaina 10.9.2019 kello 12.30-15.30
Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Liikkuminen ei ole osa arkea, ja siinä saattaisi tulla hiki.
Epäonnistumisen pelko ja häpeän tunne estävät liikkeelle lähtemisen.
Arkiliikunta on hankalasti tuotteistettavissa.
Liikunnan hyödyt ohitetaan päätöksenteossa.
Mobiiliteknologia passivoi, ja autoilu on tehty helpoksi.

Style-hankkeen starttipajassa toukokuussa 2019 tunnistettiin muun muassa nämä sekä monta muuta arkiliikuntaa tai aktiivisten kulkutapojen käyttöä hidastavaa tekijää. Syyskuun työpajassa etsimme yhdessä ratkaisuja tunnistettuihin kompastuskiviin. Kutsumme Sinut mukaan ideoimaan konkreettisia kehittämiskeinoja arkiliikunnan lisäämiseksi osana monialaista liikkumisen, liikenteen, kaupunkisuunnittelun, kestävyyden, liiketoiminnan ja hyvinvoinnin asiantuntijajoukkoa.

Ilmoittaudu 2.9.2019 mennessä mukaan työpajaan tästä linkistä.
Kutsua saa välittää kiinnostuneille tahoille.

STYLE-hankkeessa ei pelkästään visioida toivottavaa tulevaisuutta, vaan tutkitaan syvällisesti, millaisia esteitä liikuntaan ja kestävään henkilöliikenteeseen siirtyminen voi kohdata, ja miten niitä voi lieventää. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja dialogia törmäyttämällä yllättäviäkin toimijoita pohtimaan kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin.

Lisätietoja työpajasta: Marjukka Parkkinen, projektiasiantuntija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, marjukka.parkkinen@utu.fi, p. 050 320 5684.

Ystävällisin terveisin:
Petri Tapio
Professori, STYLE-konsortion johtaja
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto


Turun kaupungin ilmastotiimissä Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -6aika-hankkeen projektipäällikön rekry auki 5.8.2019 saakka.

Katso ilmoitus tästä. 

Projektipäällikkö työskentelee Hiilineutraalit Yritysalueet -hankkeessa. Hanke on Suomen suurten kaupunkien yhteinen ja sitä rahoitetaan 6Aikaohjelmasta.

Projektipäällikkö toteuttaa hankkeessa Turun kaupungin osuutta sekä ohjaa osaltaan hankkeen toteuttamista Turussa yhdessä muiden hankepartnereiden kanssa ja laajemmin yhteistyössä muiden hankekaupunkien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, opinnoilla ja/tai työkokemuksella osoitettu perehtyneisyys ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävään kehitykseen kaupunkitasolla, projektinhallintataidot sekä vähintään hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.Lisäksi edellytetään kykyä tulokselliseen sidosryhmäyhteistyöhön vaikuttavien ilmastotekojen luomiseksi yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa; kykyä ymmärtää kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa, kartoitusta ja päästövähennystoimien suunnittelua ja seurantaa; hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja; kykyä oma-aloitteeseen itsenäiseen työskentelyyn sekä tiimin aktiivisena jäsenenä toimimiseen. Vähintään 3-5 vuoden relevanttia työkokemusta.Eduksi luetaan kokemus yhteistyöstä kansalaisyhteiskunnan ja/tai yritysten ja/tai yhteisöjen kanssa, ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan laajempi perehtyneisyys ja monipuolinen tehtävässä menestymistä tukeva työkokemus sekä kielitaito (molemmat kotimaiset ja englanti).

Tarjoamme mielenkiintoisen paikan tehdä vaikuttavaa ilmastotyötä. Turun kaupungin tavoitteena on hiilineutraalius 2029 ja ilmastopositiivinen alue siitä eteenpäin. Ilmastotiimimme tukee ja ohjaa kaupunkikonsernia tavoitteen toteuttamisessa sekä osallistaa mukaan kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä.


Poistotekstiilien jalostuslaitoksen avauslinjaston kilpailutus ja tarjoajien ilmoittautumiskutsu on nyt julkaistu.

Tarjoajilla on 30 päivää aikaa ilmoittautua neuvotteluun ja jos kaikki menee suunnitellusti, niin hankintapäätös tehdään elo-syyskuun vaihteessa. Avauslinjasto-pilotti sijoittuu Turun alueelle ja tulee palvelemaan poistotekstiilien hyödyntäjäyrityksiä.

Visiona on luoda alusta uuden teollisuudenalan syntymiseksi Suomeen ja tarjota kunnallisille jätehuolto yhtiöille käsittelyratkaisu kuluttajien poistotekstiileille, joiden erilliskeräysvelvoite astuu voimaan vuonna 2025. Avauspalveluja pystytään mahdollisesti tarjoamaan tulevaisuudessa myös yrityksille toissijaisen vastuun (TSV) kautta.

Telaketju -verkosto (www.telaketju.fi) ja kaikki Suomen kunnalliset jätelaitokset ovat mukana kehittämässä tekstiilien kiertotaloutta.

Ilmoittautuminen:

Hilma (tunniste 233034)

TED


LIIKKUMISEN KOMPASTUSKIVET ESIIN – ilmoittaudu mukaan työpajaan

Tiistaina 21.5.2019 klo 12.00–15.00
Tekniskan Salit,
Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki (6. krs)

Hankkeen ensimmäisessä työpajassa tunnistetaan yhdessä erilaisia tekijöitä, jotka hidastavat tai estävät arkiliikunnan ja kevyen liikenteen lisäämistä. Kutsumme mukaan monialaisen joukon liikkumisen, liikenteen, kaupunkisuunnittelun, kestävyyden, ohjauksen, liiketoiminnan ja hyvinvoinnin asiantuntijoita. Työpaja on samalla hankkeen aloitustilaisuus.

Ilmoittaudu mukaan työpajaan 10.5.2019 mennessä tästä linkistä.
Kutsua saa välittää kiinnostuneille tahoille.

STYLE-hankkeessa ei pelkästään visioida toivottavaa tulevaisuutta, vaan tutkitaan syvällisesti, millaisia esteitä liikuntaan ja kestävään henkilöliikenteeseen siirtyminen voi kohdata, ja miten niitä voi lieventää. Hankkeessa törmäytämme yllättäviäkin toimijoita pohtimaan kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin.

Lisätietoja työpajasta: Marjukka Parkkinen, projektiasiantuntija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, marjukka.parkkinen@utu.fi, p. 050 320 5684.

Ystävällisin terveisin:
Petri Tapio
Professori, STYLE-konsortion johtaja
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto


Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) – hankkeen rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Hankkeen tekijöinä ovat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus sekä Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos, Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus (TETK), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja UKK-instituutti. Lisätietoja hankkeesta: www.styletutkimus.fi


Hae nyt joulukuussa 2019 käynnistyvään CFP Certified Foresight Professional –ohjelmaan

CFP on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja TSE Exen tarjoama ennakoinnin ammattilaisvalmennus.

Kohderyhmä yritysten ja julkisten organisaatioiden johtamisen ja kehittämisen asiantuntijat.

Aika joulukuusta 2019 kesäkuuhun 2021, yhdeksän (9) lähijaksoa ja niiden välissä etäopiskelua, lopputyö oman organisaation ennakointijärjestelmä eli suunnitelma oman organisaation ennakoivasta toimintatavasta. Ilmoittautuminen hannele.jarvenpaa@utu.fi

Lue lisää ohjelmasta: CFP 2019-2020


Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnon (30 000 €) hakuaika on avoinna 28.4. asti.

Palkinnon saajaksi haetaan tutkimukseen perustuvaa visionääristä ja rajat rikkovaa ratkaisua, joka tukee kestävämmän globaalin tulevaisuuden rakentamista.

Turun yliopiston Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto jaetaan tänä vuonna toista kertaa. Palkinnon saajaksi etsitään tutkimukseen perustuvaa innovaatiota, joka voi auttaa rakentamaan kestävämpää globaalia tulevaisuutta.

‒ Planeettamme ja ihmiskuntamme tulevat kohtaamaan tulevina vuosina yhä kompleksisempia muutoksia. Näiden ratkaisemiseksi tarvitsemme rohkeaa, rajat ylittävää, visionääristä ajattelua ja tutkimusta. Haluamme Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnolla kannustaa tällaiseen työhön, sanoo palkintohakua koordinoivan Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen.

Turun yliopiston Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto on 30 000 euroa. Palkinnon hakuaika on 1.3.2019–28.4.2019. Kilpailuun osallistuvia ratkaisuja arvioidaan neljällä pääkriteerillä:

 • kestävä kehitys
 • visionäärisyys
 • yliopisto-yritysyhteistyö
 • rajat ylittävä lähestymistapa

Kilpailu on avoin pohjoismaisille tulevaisuudentutkijoille ja eri tieteenaloja yhdisteleville toimijoille, joilla on tulevaisuusorientoitunut lähestymistapa. Kilpailussa haetaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen tai jotka jollain muulla tavalla ovat tiiviissä yhteydessä akateemiseen maailmaan. Esitetyn ratkaisun tulee olla vaiheessa, jossa sitä on jo kehitetty, siitä on luotu prototyyppi, sitä on testattu tai se on patentoitu, tai ratkaisun innovaatiopotentiaali on muuten todistettu. Kilpailuun ei oteta mukaan ideavaiheessa olevia ratkaisuja.

Lue lisää ja hae: https://www.utu.fi/en/university/turku-school-of-economics/finland-futures-research-centre/pentti-malaska-futures-award 


Green Alley Award 2019: Win 25 k to Boost your Circular Economy Startup

You belong to the European startup avantgarde who fights for a sustainable world without waste? Apply for the Green Alley Award, Europe’s first startup prize promoting digital circular economy solutions, recycling innovations and ideas for waste prevention and help turn the linear into a circular economy with your green business idea. This is your chance to win 25,000 € as well as expert advice from high-ranking practitioners in one-on-one mentoring sessions to boost your green business across Europe! Applications including a customized pitch deck must be sent until 25th June 2019 via an online form at www.green-alley-award.com/apply.


Saksalainen meriteollisuusdelegaatio saapuu Suomeen 13.-17. toukokuuta 2019

Delegaatioon kuuluu alan asiantuntijoita sekä kuusi yritystä Saksasta. Delegaatiovierailu toteutuu Saksan talousministeriön toimesta. Saksalaisyritysten Suomen vierailun tavoitteena on löytää uusia mielenkiintoisia yhteistyökumppaneita, liiketoimintamahdollisuuksia ja kontakteja Suomen meriklusterista.

Vierailu alkaa maanantaina 13.5 Shipbuilding and Maritime Cluster NOW! – Germany and Finland,  seminaarilla, Turun Forum Marinumissa (klo 12.15-15.30, sis. lounas/kahvi, maksuton, ilmoittauduttava).

Seminaarissa esiintyy mm. saksalaisen VDMA:n meriteollisuusjaoston toimitusjohtaja Hauke Schlegel:https://mes.vdma.org/en/. Hän valottaa saksalaisen meriteollisuuden tilannetta ja toimintatapoja.  Seminaarin yhteydessä osallistujilla on mahdollisuus keskustella saksalaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden kanssa. (Pyydämme huomiomaan, että paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä)

Yrityksistä kiinnostuneille järjestetään kahdenkeskeisiä yritystapaamisia viikon aikana, sekä Turun että Helsingin seuduille, myös toimipisteillänne.

Tapahtumasivu, yritykset, tapaamisten järjestely ja seminaariin ilmoittautumislinkit löytyvät englanniksi:

https://www.enviacon.com/networking-business-lunch 

Invitation_German-Finnish Maritime Industry_Networking Business Lunch

German Maritime Industry Delegation


Uusiolämpö-seminaari 16.5.2019 klo 8.30 – 12.30 Kinopalatsi Turku

Järjestäjät: Lämpöä ja Hukaton-hanke

Uusiolämpö -seminaariohjelma 16.5.2019


#ENERGYHACKATHON – Uusia ratkaisuja energian pelillistämiseen 17.-18.5 2019 Spark Up Turku

Energy Hackathon_ 17.-18.5.2019 ohjelma


Turun Ilmastofoorumi 2019 – Kohti ilmastopositiivista kaupunkia!

Tervetuloa mukaan Turun kaupungintalolle ke 27.3.2019 klo 15:30 – 17:30

Turun Ilmastofoorumi 2019 (kutsu ja ohjelma 7.3.)

Tapahtuman sivusto ja livestream: https://www.turku.fi/ilmastofoorumi


Topinpuisto avaa mentorointikevään 30.1.2019

Onko yritykselläsi idea tuotteesta tai palvelusta, joka säästää resursseja ja edistää hiilineutraaliutta? Haluaisitko kokeilla ideaasi käytännössä yrityspartnereiden kanssa?

TÄSSÄ ON SINULLE KOKEILUALUSTA!

Tule mukaan Topinpuiston maksuttomaan mentorointikevääseen.

Tuo tullessasi idea tuotteesta tai palvelusta ja avoin mieli. Mentorien ja asiantuntijoiden avulla ideaasi jalostetaan eteenpäin. Mentorointikevät huipentuu kilpailuun, jossa paras idea valitaan kokeiltavaksi Topinpuiston verkostossa.

Topinpuiston mentorointikevät avataan kick off -tilaisuudella 30.1.2019 SparkUp Turussa. Tilaisuus on lyhyt pulahdus siihen, mikä mentorointikevät on ja mitä Topinpuisto tarjoaa sinulle.

Mentorointikevät jatkuu 28.2.2019, jolloin ideaasi kehitetään asiantuntijoiden sparrauksessa koko päivän työpajassa. Tämän jälkeen voit jättää  ideasi arvioitavaksi. Paras idea valitaan kokeiltavaksi Topinpuistossa. Kilpailuun voi osallistua myös ilman osallistumista kevään tapahtumiin. Lue tarkemmat ohjeet ja aikataulut täältä.

Mentorointikevääseen etsitään yrityksiä kaikilta toimialoilta. Toteutettavissa olevia ideoita viedään eteenpäin Topinpuiston verkoston voimin 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen tuella. Lounais-Suomen Jätehuollon, Turun ammattikorkeakoulun ja SparkUp:n tiimit ovat tukenasi koko mentoroinnin ajan.

Varaa kalenteriin ja ilmoittaudu:

Mentorointikevään kick off

Aika: 30.1.2019 klo 10–12

Paikka: SparkUp Turku, Tykistökatu 4, 20520 Turku

Mentorointikevään ideatyöpaja

Aika: 28.2.2019 klo 10–16

Paikka: SparkUp Turku, Tykistökatu 4, 20520 Turku

Ilmoittaudu tilaisuuksiin: https://www.lyyti.fi/reg/mentorointikevat

Tervetuloa mukaan!

Tuomas Alijoki ja Inka Mäkiö

Topinpuisto

Topinpuiston kiertotalouskeskus rakentuu Turun Kehätien varrella sijaitsevan Topinojan jätekeskuksen ympärille. Topinpuistossa kohtaavat ympäristöalan osaaminen ja seudun merkittävimmät materiaalivirrat. Alueella toimivat ympäristöalan yritykset vastaanottavat ja käsittelevät yhteensä yli 60 eri teollisuuden, yritysten ja asukkaiden materiaalivirtaa sekä kehittävät näiden materiaalien arvoketjuja yhdessä. www.topinpuisto.fi

Viisi kiertotalouden liiketoimintamallia Sitran mukaan:

 • Jakamisalustat: yhteisten jakoalustojen hyödyntäminen käytössä, saavutettavuudessa tai omistuksessa, esimerkiksi vajaakäytössä olevien koneiden ja tavaroiden vuokraaminen tai vaihto
 • Kiertoihin perustuvat toimitusketjut: kierrätettävien materiaalien ja uusiutuvan energian käyttö sekä resurssitehokkaisiin kiertoihin perustuvat ratkaisut
 • Tuote palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
 • Tuotteen elinkaaren pidentäminen: tuotteen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla huollolla, uudelleenmyynnillä ja uudelleenvalmistuksella
 • Kierrätys ja kiertoon palauttaminen: elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.

 


Hospital Ship as Innovation Platform

Sairaalalaiva – Hospital Ship as innovation platform will combine modular ship building, digital health, communication technologies and other innovative technologies needed to disperse healthcare solutions to littoral areas and developing & emerging markets. We aim to combine Finnish expertise from companies and academia in order to develop competitive solutions for international markets.

First step is Co-Creation project. We are looking for companies who are interested about the topic. Long term plan is cooperative project with Co-Innovation funding.

If you are interested to hear more about the concept and planned innovation funding opportunities, please contact us:

Janne Lahtiranta +358 400 789 984 janne.lahtiranta@turkubusinessregion.com
Tuomas Mäkilä +358 40 541 8955 tusuma@utu.fi
Keijo Koskinen +358 44 594 1659 keijo.koskinen@utu.fi
Paavo Kosonen +358 50 576 0952 paavo.j.kosonen@utu.fi


Tervetuloa Sitran järjestämään Kiertotalous ja muutoksen tekeminen -aamuun 7.2. klo 8.30-11.30

Paikka: Sitra, “vanha torni”, 14. krs, Itämerentori 2, Helsinki, Suomi

Aamu on osa projektia, jossa teimme valmistavalle teollisuudelle yhdessä Teknologiateollisuuden ja Accenturen kanssa käsikirjan (playbook) ja työkalut, jotka testasimme 50 Pk-yrityksen kanssa.

Kiertotalouden käsikirjan työkalut ja prosessi toimivat erinomaisesti arvioitaessa yrityksen nykyistä toimintoja ja kipupisteitä sekä tuovat konkreettiset keinot muuttaa ne kestäväksi liiketoiminnaksi. Pk -yritykset pystyvät nopeasti pääsemään kiinni uusiin liiketoiminta-malleihin ja aloittamaan pilotoinnin sekä muutoksen koko yrityksessä. Paine muutokseen tulee yrityksen ulkopuolelta: asiakkailta, uudesta kilpailusta, kumppaneilta, päämiehiltä.

Suurimmat muutoksen haasteet ovat yrityksen sisällä sen omissa toiminnoissa ja prosesseissa, mutta erityisesti muutoksen esteet ovat ihmisissä, kulttuurissa sekä totutussa lineaarisessa arvoketjussa. Myös rahoitus, digitalisaatio, liiketoimintaekosysteemin hallinta sekä regulaatio tuovat lisähaasteita muutokselle. Nyt lähdemme muutoksen kimppuun!

ILMOITTAUTUMINEN:  https://www.lyyti.in/Kiertotalous_ja_muutoksen_tekeminen_aamu_6427

LISÄTIEDOT: https://www.sitra.fi/tapahtumat/kiertotalous-ja-muutoksen-tekeminen-aamu/ 


Tervetuloa Foodtech Platform Finlandin käynnistystilaisuuteen 12.2. klo 15-18

Aika: 12.2. 2019 klo 15-18
Paikka: SparkUp Turku, Tykistökatu 4

Ilmoittaudu

Foodtech Platform Finland on tulevaisuuden ruokaosaamisen kohtaamispaikka, jossa yhdistyvät huippututkimus sekä isot ja pienet osaajat eri sektoreilta. Kohtaamisissa haetaan poikkitieteellisessä hengessä ratkaisuja tulevaisuuden ruokaan ja ruokateknologiaan liittyviin kysymyksiin. 

Kutsumme mukaan Platformin käynnistävään työpajaan Start Upeja, Spin-Offeja, kasvuyrityksiä ja suuryrityksiä eri aloilta. Toimintaa tulee koordinoimaan Turun Yliopisto ja toimintaa kehitetään yhdessä Allied ICT Finlandin eli kansallisen ICT alan tutkijoiden ja yritysten yhteenliittymän kanssa. Lisäksi mukana on tutkimusryhmiä ja -keskuksia eri puolelta Suomea. Toiminta on jatkoa Bastun Ruoka2050 verkostolle.

Lue lisää tapahtumasta.


Hub Turku voi hyvin ja jatkaa toimintaansa Erikinkatu 7 tiloissa.

Hub Turku tarjoaa käyttöön yhteisöllistä työtilaa ja tiloja palavereille, tapahtumille, työpajoille tai seminaareille.

Jäsenyydet voi ostaa suoraan http://hubturku.com/fi/jasenyydet/.

Tilat palavereille ja tapahtumille voi varata joko Flextilan kautta http://hubturku.com/fi/tilat/ tai ottamalla yhteyttä tiimiin team@hubturku.com.

HubCast-studion varaaminen ääniteknikolla tai ilman http://hubturku.com/fi/tilat/.

Yhteystiedot:

team@hubturku.com 

HUB Puhelin 046 5947417

 


Kiertotaloushaku on auki!

Ehdota 22.1.2019 mennessä kokeilua, joka ratkoisi muoveihin, tekstiileihin ja rakentamiseen liittyviä haasteita. Kokeilujen toteuttamiseen on varattu yhteensä 150 000 euroa ja jatkokehittämiseen 50 000. Yksittäisen kokeilun toteuttamiseen on varattu 5000 euroa. Lue lisää hausta: https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/kiertotaloushaku/

Mitä? Kokeiluhaku, jossa etsitään liiketoiminnallisia ratkaisuja muoveihin, tekstiileihin ja rakentamiseen liittyviin haasteisiin. Kokeilujen toteuttamiseen on varattu 120 000 euroa. Yksittäinen kokeilu toteutetaan 5000 eurolla. Kokeilujen päätyttyä potentiaalisimmille kokeiluille on varattu jatkokehittämiseen yhteensä 50 000 euroa.

Milloin? Hakuaika 11.12.2018-22.1.2019.

Kenelle? Erityisesti yrityksille ja muille liiketoimintaa harjoittaville.

Miksi? Suomella on hyvät mahdollisuudet kasvaa kokoaan suuremmaksi ilmastotoimijaksi. Kokeiluilla voidaan löytää uusia ratkaisuja tulevien sukupolvien hyväksi. Yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin tarvitaan vielä useita konkreettisia ratkaisuehdotuksia.

Kuka?  Kokeilun paikka yhdistää kokeilijat, ideoijat ja rahoittajat etsimään ratkaisuja kestävän muutoksen vauhdittamiseksi. Yhteisöllisen alustan taustavoimina ovat valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -hanke ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva.

Lisätietoa ja osallistuminen https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/kiertotaloushaku/

Kokeilullisin terveisin!

Kokeilun paikka


#luxhelsinki 8.1.2018

– Bastu ja Hub Turku järjestävät yhdessä jäsenilleen taidekokemuksen tuomaan valoa ja intoa alkavaan vuoteen.

Tule mukaan rennolle retkelle nauttimaan #luxhelsinki kaupunkitaiteesta innostavassa yrittäjä- ja kehittäjäseurassa. https://www.luxhelsinki.fi/

#luxhelsinki:  tiistai 8.1.2019

lähtö klo 14.25 junalla Turku-Helsinki (vaunu 5 yläkerta)

paluu klo 20.37 junalla tai bussilla myöhemmin oman valinnan mukaisesti.

Helsingistä mukaan tulijat, tapaaminen rautatieasemalla klo 16.30.

Retki on omakustanteinen ja jokainen huolehtii meno- ja paluumatkansa järjestelyistä itse.

Nähdään junassa tai perillä, ilmoittautumiset 4.1 mennessä sähköpostitse bastu@utu.fi, ilmoita myös puhelinnumerosi niin tavoitamme sinut parhaiten. Ilmoittautuneille tarkempaa tietoa illan kulusta whatsapin välityksellä ja sähköpostitse.

Lisätiedot ja kysymykset artturi.elovirta@gmail.com tai bastu@utu.fi

 


Turun yliopiston Yrittäjyyspäivä “Akateeminen yrittäjä digimaailmassa”

Maanantaina 29.10.2018 klo 14–18, OP-Sali, Turun kauppakorkeakoulu

Lue lisää: http://www.emaileri.fi/g/l/249320/0/0/4479/1479/5

1416

Tervetulosanat
Vararehtori Riitta Pyykkö, Turun yliopisto
Professori Jarna Heinonen, Johtamisen ja yrittäjyyden laitos, Turun yliopisto

Lukuvuoden 2018–2019 Intoa!-yrittäjyystekokilpailun lanseeraus
Toimitusjohtaja Jussi Hakala, Liedon Säästöpankki

Keynote-puheenvuorot (otsikot tarkentuvat pian)
Yrittäjä ja toimitusjohtaja Teemu Kiiski, Finnish Design Shop
Tutkijatohtori Kaisa Hytönen, Johtamisen ja yrittäjyyden laitos, Turun yliopisto

Yrittäjäalumnien paneelikeskustelu, moderaattorina Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki
Jenny Jeskanen, Lingua FinnoMedica
Iiro Hollmén, Lukander Ruohola HTO Oy
Teemu Malinen, Sofokus Oy
Susanna Lahtinen, Choose Your Future

klo 1618
Vapaamuotoinen tutustumistilaisuus lasillisen äärellä


Syksyn 2018 6Aika-työpajat Turussa

Turussa on käynnissä useita 6Aika-hankkeita eri teema-alueilla, joissa haetaan yritysten kanssa yhteiskehittämisen keinoin ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Lue lisää työpajoista ja ilmoittaudu mukaan.

 • 20.9. klo 8.30-10 Konkreettiset kokeilut käytännössä – yrityksien opit ja kopit
 • 18.10. klo 8.30-10 Juttutuokio – vauhtia yritysten kiertotalouteen
 • 23.10. klo 15-20 Robotit ja tekoäly palvelu- ja tuotantoalojen yrittäjille
 • 12.11. klo 14.30-16 Energian uudet ratkaisut
 • 11.12. klo 14.30-16 6Aika-joulukahvit yrityksille

Tervetuloa keskustelemaan kaupunkikehittämisen skenaarioista! 

Kaupunkitilojen käytöstä kertovat digitaaliset jäljet osana kaupunkikehittämisen analyysejä: Turku Open Platform -sovelluksen julkaisu

Tiistai 6.11.2018, klo 15-17, Workshop tila (3 krs), Vierailukeskus Joki, Lemminkäisenkatu 12b, Turku

Houkutteleva kaupunkimaisuus on fyysisen kaupunkitilan, sen ihmisiä yhteen tuovien käyttöjen ja kaupunkiyhteisön arvostusten yhteispeliä. Laadukas kaupunkitila on kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite, mutta miten hyödyntää helposti ja keskitetysti olemassa olevaa kaupunkitietoa sen tuottamiseksi?

Turun kaupunkitutkimusohjelma kutsuu tilaisuuteen, jossa esitellään tutkimushankkeessa toteutettu, kaikille maksutta saatavissa oleva Turku Open Platform (TOP) vuorovaikutteinen karttasovellus ja keskustellaan sen avulla erilaisista kaupunkikehittämisen skenaarioista Turun alueella.

TOPin käyttöliittymä antaa mahdollisuuden vertailla kaupungin eri alueita painottamalla käyttäjän haluamalla tavalla tilallista saavutettavuutta, läheisyyttä eri toimintoihin sekä alueen taloudellista ja kulttuurista arvostusta.

TOPissa tutkimustulokset ovat työkaluja, joilla monipuolisten paikkatietodatojen analyysi on tuotu käyttäjien ulottujille. Määrältään suuri ja laadultaan heterogeeninen kaupunkitieto on saatettu käyttökelpoiseen muotoon – analyysin kohteen määrittää käyttäjä. Julkistamme myös katsauksen mihin analyysit perustuvat.

Käyttäjälähtöiset vertailut ja kokeilut antavat uusia ideoita alueiden, yksittäisten kaupunkitilojen ja kiinteistöjen kehittämismahdollisuuksista. Sovelluksen jokainen kartta kertoo tulevaisuuden mahdollisuuksista, ei vain nykytilanteesta.

TOPin on toteuttanut paikkatiedon innovatiiviseen hyödyntämiseen kaupunkisuunnittelussa erikoistunut kansainvälinen tutkimusyhteisö SPIN Unit yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa Damiano Cerronen ja professori Panu Lehtovuoren johdolla. TOP on kehitetty tutkimushankkeessa, jota ovat rahoittaneet Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto (URMI-hanke) ja Turun kaupunkitutkimusohjelma.

Tilaisuuden ohjelma

14.40  Kahvia ja makeaa
15.00 Avaus, tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila, Turun kaupunkitutkimusohjelma
15.10 Kaupungin metamorfologia: kaupunkitilojen käytöstä kertovien digitaalisten jälkien jalostaminen osaksi kaupunkikehittämisen analyysejä, Damiano Cerrone ja professori Panu Lehtovuori, SPIN Unit/TTY (esitys on englanninkielinen)
15.40 Miten TOPia voi hyödyntää Turun kehittämispotentiaalien tunnistamisessa: neljä esimerkkiä ja keskustelua kohdealueiden mahdollisuuksista, Damiano Cerrone ja professori Panu Lehtovuori
16.40  Keskustelua ja käyttöopastusta
17.00 Tilaisuus päättyy

Pyydämme ennakkoilmoittautumisia tilaisuuteen: https://www.lyyti.in/Turku_Open_Platform_sovelluksen_julkaisu_8912

Turun kaupungin työntekijät ilmoittautuvat Lyyti-ilmoittautumisen lisäksi myös SAPin itsepalveluportaalin kautta ja koulutus löytyy itsepalveluportaalista hakusanalla Turku.

Osallistujien on mahdollista ladata TOP-sovellus etukäteen tietokoneilleen, jotta he voivat kokeilla itse miten TOP taipuu erilaisiin tilallisiin analyyseihin. Maksuton sovellus on ladattavissa (huom. mac ja pc versiot eri kielivaihtoehdoilla): https://www.dropbox.com/s/kfgky0ir5z3a20s/TOP.zip?dl=0

Tervetuloa!

Sampo Ruoppila, Kaupunkitutkimusohjelman johtaja


7.11.2018 klo 13.00-18.00

Allied ICT Finland paketoi vahvuudet – ICT kasvuverkoston Kick-off -seminaari
Auriga Business Center, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku

Digitalisaatio tuo suuria kasvun mahdollisuuksia, onnistuminen vaatii kuitenkin uudenlaista toimintamallia. Allied ICT Finland on pohjoismaiden suurin ICT-alan tutkimuksesta liiketoimintaa -verkosto, se yhdistää huippututkimuksen, tutkijaresurssit, yritykset ja T&K-ympäristöt.

Seminaari on suunnattu digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneille yrityksille. Uusista liiketoimintamahdollisuuksista kertovat mm. Konecranes, Cargotec, Nokia ja Meyer Turku. Tule kuuntelemaan mielenkiintoista yritysten ja tutkimusverkoston vuoropuhelua ja selvittämään miten AIF:n toimintamalli voi auttaa yritystäsi.

Seminaarin teemat:

 • Digitalisaatio logistiikassa ja autonomiset koneet
 • 5G ja Teollisuuden toimintavarmat verkkoyhteydet
 • Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa
 • Hyperloop-testiradan mahdollisuudet teknologian kehittämisessä
 • Allied ICT Finland – palvelut ja kasvuverkostot

Seminaari päättyy cocktailtilaisuuteen (klo 17.00-18.00), jossa mahdollisuus verkostoitua, keskustella yhteistyöstä ja tutustua Aboa Maren simulaattoreihin.

Lisätietoja.

Ilmoittaudu oheisen linkin kautta https://www.lyyti.fi/reg/ICT_kasvuverkosto 31.10.2018 mennessä. Seminaari on maksuton.

Tervetuloa luomaan uusia menestystarinoita!


TEK Tekniikan Akateemiset järjestää 8.11. seminaarin “Vetovoima on tekniikkalaji – Turku tarvitsee lisää tekniikan osaajia”

Tilaisuus järjestetään osana eduskuntavaalivaikuttamista Vaikuttajakiertueen päättäjille ja tekniikasta kiinnostuneille.

Paikka: Scandic Julia, Å-sali, -1 kerros, Eerikinkatu 4, Turku
Aika: 8.11. Ovet aukevat ja coctail klo 17.00, ohjelma alkaa klo 18.00.

Miten osaajat saadaan jäämään Turkuun? Miten rekrytoivat työnantajat ja osaajat löytävät toisensa?

Aiheeseen johdattavat TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen, Turun kaupungin johtaja Minna Arve ja johtaja Niko Kyynäräinen Turku Business Regionista.  Videotervehdyksen esittää uusi Teknologiakampus Turun johtaja Mika Hannula.

Päättäjäpaneelissa mukana neljän puolueen tulevia eduskuntavaaliehdokkaita:

 • Ida Schauman, RKP
 • Riina Lumme, vihreät
 • Mari-Elina Koivusalo, SDP
 • Ville Valkonen, kokoomus

Iltamme alkaa  kello 17.00 ja jatkuu virallisen ohjelman jälkeen kevyen iltapalan ja verkostoitumisen merkeissä noin iltakahdeksaan asti.

Tule haastamaan päättäjät ja katsastamaan ehdokkaasi seuraavaan eduskuntaan!

› Ilmoittaudu mukaan  tästä linkistä.