”Epävarmuuden maailmassa tulevaisuus on luotava itse – siellä sattumalle on jätettävä mahdollisimman vähän sijaa.” 

Markku Wilenius, Tulevaisuuskirja 2015